คอร์สภาษาอังกฤษป.2 หาดใหญ่
สอบถาม
ติดต่อสอบถาม

คอร์สภาษาอังกฤษป.2 หาดใหญ่มีทั้งแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่ม (เรียนไม่เกิน 6 คนต่อห้อง) สอนทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน และไวยากรณ์ หรือ จัดกลุ่มมาเองแล้วให้สอนเนื้อหาตามที่ผู้เรียนต้องการได้