อาจารย์สถาบัน English Prodigy ชื่อครูทิพย์ จบปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์จุฬา (เกียรตินิยม) และปริญญาโทจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (การตลาด) มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษกว่า 10 ปี มีความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษในทุกคอร์สและทุกระดับชั้น มีผลงานการันตี