ตารางสอบ CU-TEP หาดใหญ่

                              ตารางสอบ CU-TEP หาดใหญ่

จัดสอบโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หาดใหญ๋ สอบถามที่ 02-2183717, 02-2183705

 

(สนใจติว CU-TEP หาดใหญ่สอบถามที่ 093-6526644 หรือ line ID: englishprodigy) 

ครั้งที่ 1/2020    สอบวันที่ 25 เมษายน 2563   

ครั้งที่ 2/2020    สอบวันที่ 17 ตุลาคม 2563   

กรณีมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0-2218-3724 หรือ 0-2218-3705 Email: cuatc@chula.ac.th, tong_486@hotmail.com